OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Bulgaria ⟩ Power Plants

All 75 power plants in Bulgaria
Name English Name Operator Output Source MethodWikidata
АЕЦ Козлодуй 2,000 MW Q1032792
ТЕЦ "Марица Изток 2" 1,630 MW coal combustionQ12295921
ТЕЦ Варна ЧЕЗ България 1,260 MW
Марица Изток 3 Maritsa Iztok 3 908 MW coal Q12279878
TPP AES Galabovo 370 MW coal
ВЕЦ "Момина клисура" 120 MW hydro Q269277
ВЕЦ Кърджали 106 MW hydro
ВЕЦ "Ивайловград" 100 MW hydro
ВЕЦ "Кричим" 80 MW hydro Q30973759
ВЕЦ "Алеко" 64 MW hydro Q13626667
ВЕЦ "Въча 1" 14.00 MW hydro
ВЕЦ "Въча 2" 7.00 MW hydro
Соларен парк Ботево I Ботево 1 Солар ЕООД 2.00 MW
ВЕЦ "Брусен" Балдор" ЕООД
ВЕЦ "Горни Лом" "Руно - Казанлък" ЕАД
ВЕЦ "Душанци" "Вега 2000" ООД
ВЕЦ "Китка" "Руно - Казанлък" ЕАД
ВЕЦ "Койнаре" "ВЕЦ Енергия Холдинг" ЕАД
ВЕЦ "Кокаляне" ЧЕЗ Електро България АД
ВЕЦ "Луковит" "Национална електрическа компания" ЕАД
ВЕЦ "Мездра" "Варуна" АД
ВЕЦ "Пасарел" Национална електрическа компания ЕАД
ВЕЦ "Радомирци" "Стил 93" ЕООД
ВЕЦ "Ракита" "ВЕЦ Енергия Холдинг" ЕАД
ВЕЦ "Росица 3" "Тракия 97" ЕООД
ВЕЦ "Тешел" НЕК
ВЕЦ "Фалковец" "Руно - Казанлък" ЕАД
ВЕЦ Чипровци hydro
МВЕЦ "Каменица"
Тец Бобовдол Q3441556
ТЕЦ Русе Изток Ruse Iztok Топлофикация Русе ЕАД coal combustionQ3428971
ТЕЦ София Sofia Power Plant combustionQ2071213
ТЕЦ София Изток Sofia Iztok Power Plant Q3441830
ТЕЦ Юг
Топлофикация Ямбол Yambol Heating Plant
Фотоволтаична ел.централа solar photovoltaic
Фотоволтаична централа solar photovoltaic
Фотоволтаична централа solar photovoltaic
Фотоволтаична централа solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed]
[unnamed]
[unnamed]
[unnamed]
[unnamed]
[unnamed]
[unnamed]
[unnamed]
[unnamed]
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic