OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants

All 120 power plants in Vietnam
Name English Name Operator Output Source MethodWikidata
Nhà máy Thuỷ điện Sông Miện 5 75,000 MW
Duyên Hải Power Station EVN 2,489 MW coal combustionQ5317674
Nhà máy Thuỷ điện Sơn La Sơn La Hydroelectric Power Station 2,400 MW hydro run-of-the-riverQ992482
Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương Mong Duong power station AES-VCM 2,320 MW coal combustion
Ca Mau power plant Ca Mau power plant Petrovietnam Power Corporation 1,500 MW gas combustion
[unnamed] Vinh Tan Power Plant 1,244 MW coal combustion
Nhon Trach Power Plant Petrovietnam Power Corporation 1,200 MW gas combustion
Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu Lai Châu Hydroelectric Power Station 1,200 MW hydro run-of-the-riverQ10800854
Nhà máy điện Vũng Áng 1 Vung Ang 1 Power Plant PV Power 1,200 MW coal combustion
Phú Mỹ 1 Phú Mỹ 1 Plant EVN 1,108 MW gas combustionQ7189879
Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại EVN 1,040 MW coal combustionQ7179855
Phú Mỹ 2-1 EVN 896 MW gas combustionQ7189879
Uông Bí EVN 735 MW coal combustion
Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 3 715 MW gas combustionQ7189879
Phú Mỹ 2-2 715 MW gas combustionQ7189879
Phú Mỹ 4 EVN 458 MW gas combustionQ7189879
Nhà máy thủy điện Trị An 400 MW hydro Q7839833
Thủy điện Sê San 4 360 MW hydro Q19388059
Thủy điện Đồng Nai 4 340 MW hydro Q30920297
Thủy điện Bản Vẽ 320 MW hydro Q24958708
Thủy Điện Hàm Thuận 300 MW hydro Q32255215
thủy điện Buôn Kuốp Công ty thủy điện Buôn Kuốp 280 MW hydro Q3023398
Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức EVN 279 MW gas;oil combustionQ10800849
Thủy điện Sê San 3 260 MW hydro Q11999754
Thủy điện Trung Sơn 260 MW hydro Q7847963
Thủy điện Sêrêpôk 3 220 MW hydro Q30920392
Thủy điện Sông Ba Hạ 220 MW hydro Q12001973
Thủy điện A Vương 210 MW hydro Q30920366
Thủy điện A Vương 210 MW hydro
Thủy điện Đồng Nai 3 180 MW hydro Q30920298
Da Mi Power Plant 175 MW hydro
Thủy điện A Lưới 170 MW hydro water-storageQ30920387
Nhà máy thủy điện Đa Nhim 160 MW hydro Q3023393
Thủy điện Sông Bung 4 156 MW hydro Q30920406
Nhà máy thủy điện Thác Mơ 150 MW hydro Q3024352
Thủy điện Đồng Nai 5 150 MW hydro Q30920440
Thủy điện Sê San 3A 108 MW hydro Q30920321
Thủy điện Sông Bung 2 100 MW hydro Q49055453
Thủy điện Bắc Hà 90 MW hydro run-of-the-riverQ10826789
Thủy điện Buôn Tua Srah 86 MW hydro water-storageQ49056232
Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih 1 82 MW hydro Q30920454
Thủy điện Sêrêpôk 4 80 MW hydro Q30920329
Thủy điện sông Hinh 70 MW hydro Q10826793
Thủy điện Đồng Nai 2 70 MW hydro Q30920303
Thủy điện Sêrêpôk 4A 64 MW hydro Q30920333
Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih 2 62 MW hydro Q84761132
Thủy điện Srok Phu Miêng 51 MW hydro run-of-the-riverQ30920483
Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm Ham Kiem solar power plant 49.00 MW solar photovoltaic
Nhà máy điện mặt trời Mũi Né Mui Ne Solar Power Plant Công ty cổ phần Đức Thành Mũi Né 40.00 MW solar photovoltaicQ65162281
Nhà máy điện gió Phương Mai 1 Phuong Mai 1 wind power plant 26.40 MW wind
Nhà Máy Phong Điện Phương Mai 3 Phuong Mai 3 wind power plant 21.00 MW wind
Thủy điện Sông Pha 7.50 MW hydro
Ha Tinh Formosa Plastics Power Station Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Limited Company 2 kW coal combustion
An Khanh I Power Plant coal combustion
Can Tho Thermal Power Plant
Công ty Cơ điện Thủ Đức
Hai Phong-1 Thermal Power Plant coal combustion
Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn waste
Mao Khe Power Plant coal combustion
Nhiệt Điện Cao Ngạn Cao Ngan Power Plant coal combustion
Nhà Máy Thủy Điện Krongno 3 Q30920334
Nhà Máy Thủy Điện Yantiansien hydro
Nhà máy Nhiệt Điện Ô Môn O Mon-I Power Plant combustion
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh Quang Ninh Power Station coal combustion
Nhà máy Thuỷ điện A Lin B2
Nhà máy Thuỷ điện Sông Miện 5A
Nhà máy nhiệt điện Na Dương Na Duong Thermoelectric Power Station coal combustion
Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình Ninh Binh Power Plant coal combustion
Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu combustion
Nhà máy thuỷ điện La La hydro
Nhà máy thủy điện ZaHưng hydro
Nhà máy Điện mặt trời Châu Đức Chau Duc Solar Farm solar
Nhà máy điện (ngưng hoạt động) oil
Son Dong Power Plant coal combustion
Thang Long Coal Power Plant coal combustion
Thủy điện Cần Đơn hydro run-of-the-riverQ30920304
Thủy điện Đam'Bri hydro Q59721990
Văn Phong hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro run-of-the-river
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro run-of-the-river
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro run-of-the-river
[unnamed] hydro run-of-the-river
[unnamed] hydro
[unnamed] coal combustion
[unnamed] PVN
[unnamed]
[unnamed] hydro water-storage
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed]
[unnamed] hydro
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] solar photovoltaic
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro run-of-the-river
[unnamed] hydro
[unnamed] hydro
[unnamed] Nhà máy thuỷ điện Nậm Nghẹ
[unnamed] hydro