OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy Thuỷ điện Sông Miện 5A

Nhà máy Thuỷ điện Sông Miện 5A is a hydro power plant with a total output of 9.00 MW.