OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức is a coal power plant with a total output of 240 MW.