OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 is a hydro power plant with a total output of 340 MW.