OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy Thuỷ điện Sông Miện 5

Nhà máy Thuỷ điện Sông Miện 5 is a hydro power plant with a total output of 16.50 MW.