OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà Máy Phong Điện Phương Mai 3

Nhà Máy Phong Điện Phương Mai 3 (Phuong Mai 3 wind power plant) is a wind power plant with a total output of 21.00 MW.

Generators

Source Output Count Total output
wind 0 kW 6 0 kW