OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (Quang Ninh Power Station) is a coal power plant.