OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Nhà máy thủy điện Thác Mơ is a hydro power plant with a total output of 150 MW.