OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà mày Thuỷ điện Đồng Nai 2

Nhà mày Thuỷ điện Đồng Nai 2 is a hydro power plant with a total output of 70 MW.