OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy điện (ngưng hoạt động)

Nhà máy điện (ngưng hoạt động) is a oil power plant.