OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa

Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa is a hydro power plant with a total output of 48.00 MW.