OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà mày Thuỷ điện Đồng Nai 5

Nhà mày Thuỷ điện Đồng Nai 5 is a hydro power plant with a total output of 150 MW.