OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (Nghi Son 2 Thermal Power Plant) is a coal power plant with a total output of 1,320 MW.