OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng

Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng is a hydro power plant with a total output of 51 MW.