OpenInfraMap

 ⟩ Stats ⟩ Vietnam ⟩ Power Plants ⟩ Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai 3

Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai 3 is a hydro power plant with a total output of 180 MW.